Sociala medier

Kommunicera direkt med dina kunder digitalt. Sociala medier är ett unikt tillfälle för dubbelriktad kommunikation.

De senaste åren har sociala medier fått en allt mer framträdande roll som kommunikationskanal även för företag. Vi spenderar allt mer tid på medier som Facebook, Youtube och Instagram vilket ger marknadsföring via dessa kanaler bra genomslagskraft.

Sociala medier bygger på användarna och deras möjlighet att påverka och kommentera innehållet, det ger en tvåvägskommunikation som är unik i sitt slag och helt olik traditionell marknadsföring.

Mediakommunikation jobbar idag främst med Facebook eftersom det är det sociala media som flest svenskar använder (74% enligt rapporten svenskarna och internet 2017) och för att det passar bra för merparten av våra kunder. Vi hjälper även kunder som vill marknadsföra sig via Youtube, Linkedin och Instagram.